DUMO advies voor monumenten

Duurzaam verbouwen van uw monument

ir. Marc Schouten van Adviesbureau van Energiebesparing heeft meerdere monumenten geadviseerd waarbij rekening is gehouden met de monumentale waarde.

Projecten lopen uit een van monumentale woningen, boerderijen, kantoren en fabrieken.

Wij houden graag een kennismakingsgesprek.

Subsidie via restauratiefonds

Een Duurzame Monumenten adviseur kan u advies geven over de te nemen energiebesparende maatregelen binnen uw pand. Een duurzaamheidsadvies is een goed hulpmiddel om samen te kijken naar de mogelijkheden die er in uw monument toepasbaar zouden kunnen zijn, waarbij de monumentale waarden in acht worden genomen. Wij zijn een samenwerking aangegaan met een aantal DuMo adviseurs die volgens de uitvoeringsrichtlijnen van de Stichting ERM werken. Met deze samenwerkingen willen wij een bijdrage leveren aan kwalitatief goede adviezen en leveren wij een bijdrage aan de ambities uit het Klimaatakkoord om ook monumenten te verduurzamen.

Klik hier voor meer informatie.